วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขั้นที่ 1 นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ

ขั้นที่ 1 นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ เช่น

ก. สอนตนเองให้นึกว่า พระพุทธเจ้าของเรามีพระมหากรุณาธิคุณและทรงสอนชาวพุทธให้เป็นคนมีเมตตา เรามัวมาโกรธไม่ระงับความโกรธ เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ไม่สมกับเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า ฉนั้นจงรีบทำตนเป็นศิษย์ของพระองคื และ จงเป็นชาวพุทธที่ดีด้วย
ข. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่า คนที่ดกระเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติเท่าทันหลงโกรธตอบกลับเขาไป ก็เท่ากับสร้างความเลวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลวและคนเลวกว่านั้นเลย
ค. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปอีกว่า เขาโกรธมา เราไม่โกรธตอบ อย่างนี้เรียกว่า ชนะสงครามที่ชนะยาก เมื่อรู้ทันว่าคนอื่นเขาขุ่นเคืองมา เรามีสติระงับใจไว้เสียเราไม่โกรธตอบ จะชื่อว่าเป็นผู้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ ช่วยไว้ทั้งเขาและตัวเราเอง
เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นผู้แพ้สงครามเลย จงเป็นผู้ชนะสงครามและ เป็นผู้สร้างประโยชน์เถิด
ที่มา : หนังสือทำอย่างไรจะหายโกรธ, พระพรหมคุณาภรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น